Skip to content

בלוג

  1. אלון תודה על המחמאות, הנצרות אינה פיקציה הסיפור שלי דווקא כן. זוהי קונספירציה וכדרך הקונספירציה המשובחת היא משלבת עובדות היסטוריות…

  2. כתיבה נפלאה ומרתקת. למדתי המון.חשוב שכל העולם יקרא את זה. אז בעצם הנצרות היא פיקציה והיא המרד היהודי שהצליח לפורר…

  3. בועז את חלקו הראשון קראתי בחברתך והערתי על עודף הקטעים האירוטים מלבד זה התוכן הסיפורי יפה. בחלק ב' ראיתי קטעי…