Skip to content

האימפריה הבריטית

זריחת האימפריה

    מהי אימפריה? אימפריה היא ישות מדינית בה מדינה או עיר אם (אכנה אותה מעכשיו האם), משתלטת על טריטוריות נרחבות בהרבה מהאם. אוכלוסייתן של הטריטוריות הנשלטות… Read More »זריחת האימפריה

    אמריקה אמריקה

      המושבות באמריקה – סחורה ושמה אדם בתחילת המאה ה-17, ייסדה אנגליה מושבות באיים הקריבים שמטרתן גידול קנה סוכר, מהסוכר יצרו דבשה שנשלחה באוניות לאנגליה, באנגליה… Read More »אמריקה אמריקה