Skip to content

פלוגה בצנחנים

טירונות

  טירונות הצנחנים הייתה הקשוחה והיוקרתית מבין הטירונויות בצה"ל, תפקידה היה להפוך אזרח מפונק ללוחם קשוח. לא רק המיועדים לצנחנים עברו אותה בדרך לכנפי הצניחה והכומתה… Read More »טירונות

  מלחמת ההתשה

   אש דם ותימרות עשן, שיאה של nלחמת ההתשה, צנחני גדוד 890 גיבורי התהילה, נקראו גם הם לעזור לצה"ל לנצח, במלחמה שבה אפשר רק להפסיד.
   ברמת הממשלה והצבא, להפסיד את אמון האזרחים והחיילים, להפסיד את המורל האזרחי והצבאי.
   ברמת החייל הבודד להפסיד את שפיותך, גופך ואף את חייך.
   הצנחנים הגיעו לגזרה הדרומית הבוערת והמדממת של תעלת סואץ.
   פלוגת נובמבר 1969 בפיקודו של יאיר רפאלי, הפלוגה המבצעית הצעירה של הגדוד, תרמה גם היא את חלקה.

   חיילי הפלוגה איישו ארבע מעוזים:
   מעוז הכפר בדרום התעלה מול העיר סואץ שאויש על ידי חיילי מחלקה 3 (המחלקה שלי).
   שני מעוזי שמשיה הקרובים לצומת המיתלה
   שמשיה א' אויש על ידי חיילי מחלקה 1,
   שמשיה ב' אויש על ידי חיילי מחלקה 2.
   פורטר בחיבור בין שני האגמים המרים מדרום לאיסמעיליה, אויש על ידי חיילים מכל המחלקות.
   שאר חיילי הפלוגה וביניהם אני עסקו בליווי שיירות למעוזים.