Skip to content

האימפריה הבריטית

שקיעה נוגה

    המנצחת הגדולה עד סיום מלחמת העולם הראשונה, שממנה יצאה בריטניה כמנצחת הגדולה, השתלטו הבריטים על מרבית שטחה של מזרח אפריקה, ויצרו רצף טריטוריאלי מהים התיכון… Read More »שקיעה נוגה