Skip to content

בועז

שלומית המלכה

    שלומית אלכסנדרה, הייתה גדולה מהחיים, מלכה בחסד אלוהים, דוד המלך בישר לה את מלכותה אך גבה ממנה מחיר נורא.
    זהו רומן היסטורי על תקופת מדינת החשמונאים, ישות יהודית עצמאית שהתקיימה כשבעים ותשע שנים ואז חדלה עקב מלחמת אחים, קללת העשור השמיני.
    גם מדינת ישראל המודרנית הגיעה לעשור השמיני לחייה, השסע בה עמוק משהיה בתקופת ממלכת החשמונאים. חומר למחשבה.
    בסיפורה של שלומית משולבים סיפורים אחרים שבהם מככבות דמויות היסטוריות, הן חווות אהבות ושנאות ומבצעות נקמות ומעשי אכזריות הכל גדול מהחיים.
    על אף זאת לא פסה מהם הגחמה האנושית הפשוטה והקטנה.