Skip to content

שמע סיפור

גרעין של אמת

    סיפורים שיש בהם גרעין של אמת חלקם מהאוטוביוגרפיה שלי וחלקם לא.כמו בפרי גם כאן גרעין האמת קטן יחסית, לעומת ציפת הבדיון.בסוף כול סיפור תהיה רשימה… Read More »גרעין של אמת