Skip to content

משק ידיעת הארץ

המלך רחבעם השני

    ממלכתו הייתה גדולה ממלכת רחבעם הראשון וכך גם יהירותו וסכלותו. הוא חשב שהכול מותר לו. הוא היה מושחת מיסודו, לא כול שחיתות היא פלילית. אל קפונה והאנס המנומס היו סמל המוסריות לעומתו (כך נכתב בעיתונים, כך נאמר בתחקירים). הוא אולי האדם הנתעב ביותר שהכרתי בחיי. עבד כי ימלוך.

    המשפט

      סיפור כמעט קפקאי איך בירוקרטיה צבאית מיותרת, עודף כסת"ח וקצת טיפשות עצמית, יכולים לגרום לאדם אינטליגנטי (אני חושב עצמי לכזה) להודות ברשלנות פושעת על לא עוול בכפו ואף להאמין באשמתו.
      לעמוד למשפט חודש לפני השחרור ולצפות למאסר ארוך שעלול לטרוף את תוכניותיו באזרחות.