Skip to content

חייל של שוקולד

טרום טירונות

    דבש ניגר כמי נהר, זו הייתה הטרום טירונות שלי. חודש נפלא בבקו"ם ובמחנה פינוי צנחנים בתל השומר. אינני בטוח אם אני זוכר את סדר המאורעות המדויק אך המאורעות תרחשו. הגעתי למחנה פינוי צנחנים, מאהל בפאתי הבקו"ם של תל השומר. כאילו לא היו מ"כים פנויים מהצנחנים, קיבלנו מ"כ קטן, מצומק ומצ'וקמק מבה"ד 4, שמו היה גפן ואנו כינינו אותו גפנפן.

    מסלול פלוגה בצנחנים

      חטיבת הצנחנים הייתה חטיבת החי"ר המובחרת והיוקרתית בצה"ל. מסלול הכשרת לוחם בצנחנים ערך 14 חודש והיה קשוח ביותר. הוא כלל טירונות, אימון לוחם, תעסוקה מבצעית והסתיים בקורס מ"כ.