Skip to content

ההגדה לבית רוטשילד

זו תהייה סדרת הפוסטים הבאה של היסטוריה בכיף, אגדה כמו שרק החיים יכולים לכתוב.
צעיר יהודי דלפון, החי בגטו העלוב הצפוף והמצחין של פרנקפורט, עיר מהאנטישמיות ביותר בגרמניה של המאה השמונה עשר.
כנגד כל הסיכויים הוא מקים את המשפחה העשירה בעולם. משפחה שכל שועי אירופה והעולם חיזרו לפתחה.
משפחה שזכתה לכבוד ותוארי אצולה. משפחה שניצחה את נפוליאון הגדול קיסר צרפת.