Skip to content

הגיגים

מיני מחשבות וסיפורים קצרים שעלו במוחי בקודח

הרהורים על יום הזיכרון לחללי צה"ל 2022

הרהורים על יום הזיכרון לחללי צה"ל 2022

בחירות הדור שלי הוא דור הבחירה, בני דורי נדרשים לבחור מדי שנה ביום זיכרון היכן יהיו בשעה 11.00?…